Bilgi İşlem & Danışmanlık Hizmeti:

Bilgi İşlem Danışmanlığının diğer seçeneklerinden biri ise Altyapı Danışmanlığı ile hedeflenen amaçtır. Şirketlerdeki bilgi sistemleri altyapısının düzgün ve gerektiği şekilde çalışmasını temin etmektir. Bu hedefe ulaşmak için, şirketin günlük ve gelecekteki olası bilgi sistemleri ihtiyaçları sürekli olarak takip edilerek, ortaya çıkması mümkün darboğazların önceden saptanması ve çözüme yönelik çeşitli önerilerin ortaya konulmasıyla bilgi sistemlerinin şirketlere sağladığı verimliliğin sürekliliği sağlanır.

Günümüz ekonomisinde küçük bir işletmeyi büyütmek zor olabilir. İhtiyacınız olan şeyler ile neleri karşılayabileceğiniz arasında her zaman bir boşluk vardır. Birçok girişimcinin ve küçük işletme sahibinin tam zamanlı bir BT (Bilgi Teknolojileri – IT) personelini işe almaya bütçesi yetmeyebilir ve işin yapılması farklı yollar bulmak zorunda kalabilir. Uzaktan destek ve bulut bilişimin ortaya çıkmasıyla küçük işletmeler artık bilgisayar donanımına yatırım ile ilişkili maliyetleri ve bunları sürdürmek için gereken ilgili personeli ortadan kaldırarak tasarruf sağlayabilir.