Güvenlik Duvarı Çözümleri, Firewall Çözümleri:

İnternetin hızla gelişerek ağ güvenliğini tehdit eden saldırıların çoğalması, firewall ürünlerinin gelişmesini, çok daha özellikli ve yetenekli hale gelmesini sağlamıştır. Özel bir ağa veya herhangi bir ağdan gelebilecek yetkisiz erişimleri engelleyecek şekilde tasarlanmış olan güvenlik duvarları, yerel ağ üzerindeki kaynakları diğer networkler üzerinden gelecek saldırılara karşı koruyan, iç ve dış ağlar arasındaki trafiği, tanımlanan kurallara göre denetleyen yazılımsal veya donanımsal çözümlerdir.

Güvenlik duvarı, güvenlik duvarı yazılımı, bir kural kümesi temelinde ağa gelen giden paket trafiğini kontrol eden donanım tabanlı ağ güvenliği sistemidir. Birçok farklı filtreleme özelliği ile bilgisayar ve ağın gelen ve giden paketler olmak üzere İnternet trafiğini kontrol altında tutar.

Güvenlik Duvarı Nedir?:
Firewall veya güvenlik duvarı, en temel tanımıyla “Bilgisayarlar için üretilen güvenlik sistemleri.” anlamına gelir. Firewall veya güvenlik duvarı cihazları ise bu yazılımları uygun donanımlarla buluşturarak onların uyumlu bir şekilde çalışmalarını sağlar. Güvenlik duvarının görevi; ağ üzerinde kendisine gelen paketlerin daha önce tanımlanmış kurallar doğrultusunda ulaşması gereken yerlere gidip gitmeyeceğine karar vermekten oluşur. Tanımlı kurallara uyan paketlerin geçişine izin veren güvenlik duvarı, mevcut kurallara uymayan paketlerin geçişini engeller ve böylece yüksek oranda koruma sağlayabilir.
 
Güvenlik duvarının daha basit versiyonları bireysel müşterilerin kullanımına sunulurken daha komplike ve sistemli versiyonları ise şirketler için geliştirilebilir. Şirket içindeki ağı ya da ağlar üzerindeki bilgisayarları internetten gelebilecek saldırılara karşı koruyan güvenlik duvarı, iç ve dış ağlar arasındaki ağ trafiğini önceden belirlenmiş esaslara bağlı olarak denetler. Bu da her zaman kontrollü bir veri akışının gerçekleşmesini sağlar. Ek olarak pek çok güvenlik duvarı, kullanıcıların istek paketlerini ağa gitmeden önce karşılayan bir proxy ile beraber de çalışabilir. 
Güvenlik Duvarı Çözümleri
Neden Güvenlik Duvarı (Firewall) Kullanmalıyız?:

Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler için ağ kapasitesine, ölçeğine ve ihtiyaç duyulan fonksiyonlara göre farklı seviyelerde UTM ve NGFW çözümleri konumlandırılabilmektedir. Ağ Güvenlik Duvarı (Firewall) ile birlikte Saldırı Önleme Sistemi (IPS), Web/İçerik Filtreleme, E-Posta Koruması (AntiSpam), Ağ Geçidi Antivirüs, Veri Sızıntısı Önleme (DLP), Web Uygulaması Güvenlik Duvarı (WAF), Wireless Controller, Uygulama Kontrolü (Application Control), Sandboxing, Loglama ve Yönetimsel Özellikler gibi farklı fonksiyonlar, ihtiyaçlar doğrultusunda sunulacak çözüm için belirleyici niteliktedir.

Siber tehditlerin ve güvenlik açıklarının giderek artması sonucu, kuruluşlar bu tehditlerle baş edebilmek için yeni nesil güvenlik duvarlarını (Firewall) içeren en son teknoloji karşı önlemler geliştirmeye çalışıyorlar. Davetsiz misafirleri uzak tutmak, sistemi korumak ve denetlemek, dahası ayrıntılı düzeyde politika kontrolü sağlamak amacıyla inşa edilen yeni nesil güvenlik duvarları işletmeler için sığınılacak güvenli limandır denilebilir.